Pilot met logeerhuis beëindigd

op woensdag, 22 januari 2020. Posted in Gemeente

Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, 21 januari 2020

logeerhuis_logo

De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben in overleg met Leystromen besloten de pilot met het logeerhuis stop te zetten. Een logeerhuis is een tijdelijke woonruimte waar gezinnen in een noodsituatie tot rust kunnen komen. Een veilige plek, vlakbij hun eigen woonomgeving. Tijdens de pilot – die liep van december 2018 tot december 2019 – bleek dat er geen behoefte is aan het gebruik van het logeerhuis.

De pilot is op twee momenten geëvalueerd. Na een half jaar werd er nog geen gebruik gemaakt van de woning. Daarom zijn op dat moment de criteria versoepeld, waardoor meer gezinnen in aanmerking kwamen om gebruik te maken van de woning. Het oorspronkelijke idee achter het logeerhuis bleef gewaarborgd: hier kunnen gezinnen terecht die in een crisissituatie zitten, zonder dat er sprake is van ‘acute dreiging’. Het kan gaan om een noodzakelijke time-out voor één of meerdere gezinsleden of dreigende dakloosheid. Bij de tweede evaluatie bleek dat er nog steeds geen gebruik werd gemaakt van het logeerhuis. Daarom is besloten de pilot stop te zetten.

Gekozen voor andere passende oplossingen
De gemeenten bekeken per situatie wat de best passende oplossing voor een gezin is. Bij de besproken situaties is uiteindelijk gekozen voor andere, meer structurele en beter passende oplossingen. Het kan dan gaan om een keuze voor andere opvang of opvang bij familie of vrienden.