Presentatie keuzedocument exploitatie ‘Roodloop’

op maandag, 26 februari 2018. Posted in Gemeente

Nieuwsbrief 10 d.d. 23 februari

Presentatie keuzedocument exploitatie ‘Roodloop’

In de afgelopen weken heeft de gemeente de benodigde informatie verzameld om in beeld te brengen welke exploitatievarianten er zijn voor de nieuwe sportaccommodatie aan de Roodloop. Op donderdag 8 maart presenteren we om 19.30 uur in de Kodakzaal van de Hilvaria Studio’s het resultaat in de vorm van een keuzedocument. U bent van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.

Wat vooraf ging

Meer dan zeventig toekomstige gebruikers en vertegenwoordigers van sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en politiek kwamen op 8 en 20 februari hardop meedenken over de exploitatie van de nieuwe sportaccommodatie aan De Roodloop. Op 8 februari benoemden zij de verschillende voorwaarden die zij belangrijk vinden. Dat waren onder meer veiligheid, continuïteit en de maatschappelijke functie van gebouw en activiteiten. Op 20 februari keken zij mee naar de eerste ruwe uitwerking van de verschillende exploitatiemogelijkheden. Konden zij daarin voldoende hun inbreng van de vorige meedenksessie herkennen? Nog lang niet altijd, was de les. De avond maakte in ieder geval inzichtelijk dat exploitatiemogelijkheden afhankelijk zijn van veel verschillende factoren die samen een complex geheel vormen.

Keuzedocument

De gemeenteraad wilde meer informatie om de juiste keuze te kunnen maken voor de exploitatie van de nieuwe sportaccommodatie aan de Roodloop. Welke exploitatievarianten zijn er? Welke voorwaarden gelden om ze uit te kunnen voeren? Wat zijn de overeenkomsten en wat de verschillen? In het keuzedocument zijn de antwoorden op deze vragen verzameld en overzichtelijk in beeld gebracht.

Programma Presentatie Keuzedocument, 8 maart Kodakzaal Hilvaria Studio’s:

  • 19.00 uur Inloop
  • 19.30 – 19.35 uur Welkom en inleiding door wethouder Bernd Roks
  • 19.35 – 20.10 uur Presentatie ‘Keuzedocument’: hoe lees je dit document? Uit welke bouwstenen bestaan de verschillende varianten? Hoe is de inbreng uit de hardop meedenksessies erin verwerkt?
  • 20.10 – 20.15 uur Wethouder Sport Bernd Roks overhandigt het Keuzedocument aan gemeenteraadsvoorzitter Ryan Palmen.
    Aansluitend wordt het document uitgedeeld aan raadsleden en belangstellenden.
    Het inhoudelijk gesprek en debat over dit keuzedocument wordt gevoerd in en met de gemeenteraad in maart, april en mei 2018. De gemeenteraad zal in mei besluiten over de exploitatie van de nieuwe sportaccommodatie aan De Roodloop.
  • 20.15 – 21.30 uur Napraten met een drankje aan de bar

Zie ik u donderdag 8 maart? U bent van harte welkom.


Met hartelijke groet, mede namens het college,

Bernd Roks, wethouder Sport Hilvarenbee