Raadsbrede coalitie komt eraan!

op zondag, 15 april 2018. Posted in Politiek

Vennix VVD Blog 1

coalitiebespreking_1

Dit is de eerste ‘Vennix VVD Blog’. Na de verkiezingen heb ik een aantal mensen beloofd om hen met enige regelmaat te informeren over mijn ervaringen in de gemeenteraad en over interessante ontwikkelingen in de Hilvarenbeekse politiek. Ik schrijf deze berichten uiteraard als VVD-raadslid maar het is tegelijkertijd ook mijn persoonlijke visie. Reacties zijn welkom! En laat het ook weten als u deze blog voortaan per mail wil ontvangen. (wil.vennix@planet.nl)

Terug in de raad

De avond van 21 maart was erg spannend. Hoe zou de VVD het doen? En zou ik zelf gekozen worden? Op mijn eerste verkiezingen (in 1994) na, heb ik voorheen altijd op de tweede of eerste plek gestaan. Het was toen wel steeds spannend hoe mijn partij het zou doen, maar over mijn eigen verkiezing was nooit twijfel. Dat was nu anders, want ik stond – bewust – op een onverkiesbare zevende plaats. Om dan, met 330 voorkeurstemmen, toch te worden gekozen, geeft een bijzonder gevoel. Ik ben mijn kiezers dankbaar voor het ontvangen vertrouwen maar voel zeker ook de verantwoordelijkheid om de verwachtingen waar te maken.

Vervolgens is het snel gegaan. Ik ben vier jaar weg geweest maar zat er snel weer helemaal in. Natuurlijk zijn er zaken veranderd en zijn er nieuwe gezichten, maar het meeste is toch vertrouwd. Ik heb erg leuke collega’s in de VVD-fractie en achterban en ook de contacten met de andere partijen zijn prima. Er wordt gelukkig veel gelachen en over het algemeen weet men het politieke goed van het persoonlijke te scheiden. Eén ding stoort me wel: de commissievergaderingen duren echt onnodig lang. Naar mijn idee kan het echt korter zonder op de inhoud te moeten toegeven en dan blijft er tenminste nog tijd over voor informeel contact tijdens de ‘derde helft’.

Raadsbrede coalitie

HOI Werkt heeft als grootste partij het voortouw genomen bij de besprekingen over een nieuw college en kon natuurlijk niet anders dan pleiten voor een raadsbrede coalitie. VVD, GL en CDA hebben de vraag van HOI of ze daarover wilden meedenken positief beantwoord. Vervolgens begon het proces erg stroef, omdat HOI geen plan leek te hebben. Hun verklaring dat ze de andere partijen de ruimte wilden geven om input te leveren, klonk wel sympathiek maar het gevolg was wel dat er niets gebeurde. In tweede instantie hebben Gon Boers en haar companen dit meer dan goed gemaakt door een duidelijk proces uit te werken en goed uitgewerkte praatstukken op te stellen. Hierover is in werkgroepen gediscussieerd en gisteren hebben we unaniem de eindversies vastgesteld. De partijen gaan deze nu met hun achterban bespreken en hopelijk wordt hier a.s. dinsdag 17 april een klap op gegeven. Vervolgens start het selectieproces van de wethouders. (De bijeenkomst van dinsdag is openbaar en de stukken zijn na te lezen op https://hilvarenbeek.notubiz.nl/vergadering/515176/Openbare%20bijeenkomst%20over%20raadsbrede%20samenwerking%2017-04-2018)

Na twijfels enthousiasme

Velen hadden aanvankelijk grote twijfels over de raadsbrede coalitie. Ik zelf ook. Ik zag en zie de voordelen zeker ook: minder partijpolitiek gekonkel en discussie op basis van argumenten in plaats van macht. Maar ik zag ook risico’s en nadelen: wordt het één grote brei? Kan je je nog profileren als partij? Worden de wethouders een soort superambtenaren? Werkt het wel om in het openbaar te onderhandelen? Deze en andere twijfels leefden bij de overige partijen ook en we hebben daar in samenspraak goede antwoorden op geformuleerd. Het ging af en toe stroef maar ik ben blij met het resultaat dat er nu ligt en hoop dat we dit kunnen vasthouden. Natuurlijk kan het nog op 1000 punten stuklopen – gisteren zei een inwoner me dat het “gegarandeerd binnen een jaar mislukt” – en we zullen zeker nog vele discussies hebben. Maar ik sta er al met al positief in en probeer er een succes van te maken, in het belang van onze inwoners, voor wie we het immers doen.

Over de inhoud van het akkoord heb ik het nog niet gehad, dat komt in een volgende blog en dan wil ik ook melden voor welke punten ik mij in het bijzonder sterk ga maken.