Rabobank maatschappelijk jaarverslag 2018

op zaterdag, 16 maart 2019. Posted in Diversen

Samen meer bereiken in een snel veranderende samenleving

Rabobank maatschappelijk jaarverslag 2018

Rabobank publiceerde donderdag 14 maart haar maatschappelijk jaarverslag 2018. De bank legt hierin zowel maatschappelijke als financiële verantwoording af. Ook illustreert het uitgebreide verslag de groei van Rabobank in 2018 en de betekenis die de bank levert aan mens, milieu en maatschappij. Hierbij zoomt de bank ook in op de lokale impact in Nederland via de 101 lokale banken.

Rabobank wil als betekenisvolle coöperatieve bank en leidende F&A bank een belangrijke bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn in Nederland en aan het duurzaam voeden van de wereld. Met de missie “Growing a better world together” geeft de bank hier concreet vorm aan. Het resultaat: ondersteuning van diverse pakkende initiatieven in Nederland en internationaal, meer tevreden klanten, bijdrage aan baanbrekende innovaties en betere financiële resultaten. Op 14 februari werden de jaarcijfers al bekendgemaakt. Het geïntegreerde jaarverslag 2018 bevat ook de jaarrekening 2018 en het Pillar 3 report.

Blijvend het verschil maken

Onlangs is er een nieuw inrichtingsmodel voor de lokale banken doorgevoerd. Met name in de regio wordt de impact hiervan gevoeld. Ondanks deze veranderingen wil Rabobank in Nederland lokaal en in de regio blijvend het verschil maken. Met het oog op de veranderingen in de maatschappij staat het versterken en aanpassen van de digitale dienstverlening de komende jaren voorop. De insteek daarbij is en blijft een goed contact met klanten en leden.

Maatschappelijke bijdrage in regio Hart van Brabant

Een van de speerpunten om blijvend het verschil te maken is klanten verder helpen op het gebied van zelfredzaamheid, ondernemerschap en digitalisering. Ook het versterken van de lokale leefomgeving en bijdragen aan een duurzame voedselproductie zijn belangrijk. Naast het jaarverslag 2018 publiceren alle 101 lokale Rabobanken een compacte infographic met hun maatschappelijke impact in de regio. Zo ook Rabobank Hart van Brabant. Directievoorzitter Remco Kuipéri over de maatschappelijke rol en bijdrage van deze lokale bank voor de regio: “We dragen op veel verschillende manier bij aan de regio. Zo startten we vorig jaar het eerste Move2Social traject. Hierbij krijgen ondernemers de kans om hun idee te realiseren en dus bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het traject was succesvol en dat betekent dat we in april van dit jaar met een nieuw traject starten! Ook deelden we onze kennis met ondernemers tijdens de speciale masterclasses en hielpen we de scholieren van Durendael met het vak Ondernemerschap. Particulieren die gezamenlijk een huis willen bouwen in Haaren helpen we door ze met het plankostenfonds geld en kennis beschikbaar te stellen. We willen ook graag de zelfredzaamheid van bijvoorbeeld verenigingen in de regio helpen vergroten. Daarom begeleiden we een aantal clubs met ons Open Club verenigingsondersteuningstraject. Tijdens dit traject zoeken we samen met de vrijwilligers van clubs naar toekomstbestendige oplossingen voor hun uitdagingen. Er zit een enorme kracht in de dorpen.”

Bekijk de infographic met maatschappelijke impact in onze regio www.rabobank.nl/hartvanbrabant.

Bekijk het landelijke jaaroverzicht 2018

Lees meer over onze resultaten en verslagen