Reconstructie N395, Provincie luistert heel selectief

op woensdag, 11 oktober 2017. Posted in Diversen

Julianastraat_N395

In de Hilverbode van 5 oktober jl. schrijft Harrie Wenting:“De inspraakronde rond de reconstructie van de N395 leverde de nodige ideeën op van inwoners van Diessen en de Beerzen. Vanuit de provincie zijn de opmerkingen nu grotendeels verwerkt.”

Daar zijn wij het helemaal niet mee eens. Harrie heeft keurig een notitie van de provincie gevolgd, maar wij als insprekers uit Diessen weten dat onze opmerkingen grotendeels NIET zijn verwerkt. Dat vinden we jammer, zoals we eerder jammer vonden dat de gemeente Hilvarenbeek ons niet vooraf betrok bij hun advies aan de provincie. Het advies had zoveel rijper kunnen zijn, overleg met ons had veel op kunnen leveren.

Zoals bekend plant de Provincie een zogenaamde “kluifrotonde” in Hilvarenbeek onder het viaduct van de N269 over de Diessenseweg zodra je de kom van Hilvarenbeek uit komt. Wij hebben nog geen noodzaak gezien, de huidige verkeersafwikkeling is niet dusdanig slecht dat daar een kluifrotonde moet komen. Voor welk probleem eigenlijk? En als fietsers geen voorrang krijgen op de rotonde, staan ze onnodig te wachten op het autoverkeer vanaf de autoweg Reusel-Tilburg. Een eindje verder hebben we de nieuwe begraafplaats, met crematorium. We hebben gepleit voor goede en veilige verkeersafwikkeling hier, zeker ook rekening houdend met het verkeer vanuit de Waterstraat. We zien nu geen voorstellen ter verbetering. Vanaf Hilvarenbeek mag je 80 gaan rijden, om meteen af te remmen bij de begraafplaats, om vervolgens weer gas te geven en meteen af te remmen bij de kom van Diessen. We zien niets van ons voorstel om van kom Hilvarenbeek tot kom Diessen een snelheid van 50 te gaan hanteren. Gas geven en meteen afremmen levert onnodige milieuschade. Op de rotonde in Diessen krijgen de fietsers voortaan voorrang. Da’s dan toch mooi meegenomen. Diessen uit richting De Beerzen adviseerden we de komgrens op te schuiven, tot voorbij de Schutweg. Helaas …. En dan de 80 eiken. De provincie gaat nauwkeurig kijken welke boom gezond is en welke niet. Dat lijkt ons een prachtige smoes. Waarom niet dapper zeggen:”We drijven onze zin gewoon door en kappen daar 80 eiken.”? Overigens, de oorzaak van de slechte staat van N395, ligt bij GEEN ONDERHOUD gepleegd door de provincie gedurende de afgelopen 10 jaar en dat geven ze nog toe ook, maar wel alleen mondeling. De conclusie van geen onderhoud staat overigens wel in het onderzoek dat de provincie uit heeft laten voeren.

Wij-wel, dorpswerkgroep Belangenorgaan Diessen