Uitnodiging hardop meedenken

op dinsdag, 06 februari 2018. Posted in Gemeente

Exploitatie sportaccommodatie Roodloop

Uitnodiging hardop meedenken

In september gaat de nieuwe sportaccommodatie aan de Roodloop open. De bouw is in volle gang en binnenkort vieren we het bereiken van het hoogste punt. Nu moet de gemeente besluiten over de exploitatie: hoe kan zo’n sportaccommodatie het best beheerd worden? En wie kan dat het beste doen?

De gemeenteraad wil meer informatie om de juiste keuze te kunnen maken. Welke beheervarianten zijn er zoal? Welke voor- en nadelen hebben die? Wat zijn de verschillen? Wat past het best bij waar deze accommodatie voor bedoeld is? Welke variant past het beste bij de gemeenschap van Hilvarenbeek? Wat past binnen de (financiële) kaders die de gemeenteraad stelde? Die punten willen we op een rijtje krijgen.

Komt u hardop meedenken?
Wilt u hardop komen meedenken op donderdag 8 februari om 19.30 uur in de Rabo-Theaterzaal van Cultureel Centrum Elckerlyc? We willen graag van u horen wat volgens u belangrijk is als u straks in de nieuwe sporthal gaat zwemmen, sporten, aan het werk gaat of een fijne plek voor uw vereniging wilt vinden. Exploitatie draait om zaken als wat een kaartje voor het zwembad gaat kosten. Of er ook mensen aan het werk kunnen die extra begeleiding nodig hebben. Of u de zalen kunt huren wanneer u wilt. Of u er samen een drankje kunt drinken.

Onze vraag

Samen met u willen we het antwoord vinden op de vraag: Welke voorwaarden tellen mee bij het bepalen van de beste manier om de sportaccommodatie aan de Roodloop te (laten) beheren?

Wat doen we met uw inbreng?

We verwerken uw inbreng in een keuzedocument dat op een rijtje zet welke beheervarianten er zijn en welke criteria u belangrijk vond. Een eerste ruwe schetsversie willen we op 20 februari met u doornemen. Op 8 maart presenteert het college het keuzedocument aan de gemeenteraad.

Voor nu hoop ik u donderdag 8 februari te mogen begroeten. Ik zie uit naar uw komst!

Met hartelijke groet, mede namens het college,

Bernd Roks, wethouder Sport Hilvarenbeek