Vragen over de N269 door de Gemeenschapslijst aan PS en GS

op dinsdag, 13 september 2016. Posted in Politiek

Vragen over de N269 door de Gemeenschapslijst aan PS en GS

Door Silvia Bloemsma en de heer Van Hoof is namens de fractie van de Gemeenschapslijst een brief verzonden aan de leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. In deze brief doen zij een oproep om de voorgenomen werkzaamheden aan de N269 nog eens goed tegen het licht te houden en integraal te bekijken.Binnen de gemeente spelen nl. een 2-tal grote knelpunten/problemen.

Te weten:

1. De geluidsoverlast in de wijk Doelakkers

2. Het weren van het landbouwverkeer op de N269

Zij roepen hen op deze beide zaken die onze inwoners raakt in hun welzijn, leefbaarheid en veiligheid mee te nemen in de afwegingen. 

Citaat uit de brief:

De N269 is om meerdere redenen voor de inwoners van onze gemeente van groot belang.
 
1. Enerzijds vanwege de enorme geluidsoverlast die door inwoners van de wijk de Doelakkers wordt ervaren (300 huishoudens hebben zich gemeld).
 
2. Anderzijds vanwege de sleutel tot de oplossing voor het vele landbouwverkeer dat wegens gebrek aan alternatieven nu voor levensgevaarlijke situaties zorgt in de kern van Hilvarenbeek.
 
Ad 1.
Geluidsoverlast leidt tot gezondheidsproblemen en tast de leefbaarheid aan. Een goede leefomgeving en leefbaarheid is direct van invloed op het welzijn en de participatie van onze inwoners. Maar ook voor u als provincie loont het investeren in leefbaarheid en een gezonde leefomgeving. De kwaliteit van de leefomgeving bepaalt of onze inwoners kunnen bijdragen aan Brabant als Provincie op internationaal concurrentievlak. De actiegroep “Geluidsoverlast Doelakkers” heeft u al van informatie voorzien en voostellen gedaan om hier invulling aan te geven.
 
Ad 2.
Vele inwoners, met name kinderen en ouderen worden dagelijks blootgesteld aan gevaarlijke verkeerssituaties door het landbouwverkeer in de kern van Hilvarenbeek.
De vraag is niet of er slachtoffers zullen vallen maar wanneer. Dat is toch iets wat u ook zeker zult willen voorkomen.
 
In het verleden heeft u als Provincie besloten het landbouwverkeer te weren op GOW’s. Dit heeft voor onze gemeente een grote impact op ons gemeentelijk wegennet en op onze inwoners. Vanwege het ontbreken van goede alternatieve routes, een vereiste bij het gesloten verklaren van GOW’s, heeft het probleem zich niet alleen verplaatst maar is de situatie inmiddels alarmerend.
Doordat de route door de bebouwde kom loopt is er sprake van grote verkeersonveiligheid. Vele kinderen en scholieren worden hier dagelijks mee geconfronteerd. Een goede alternatieve route is zoals gezegd niet voorhanden zonder het (veiligheidsprobleem) te verplaatsen en de omrijtijd aanzienlijk te verlengen.
Zowel vanuit het belang van onze inwoners als vanuit het belang van onze agrarische sector zal dit knelpunt gezamenlijk moeten worden opgepakt. Dit is een verantwoordelijkheid van ons als gemeente, van de sector maar ook van u als Provincie. Alle partijen hebben elkaar daarbij nodig en zijn daarbij afhankelijk van elkaar.