Vragen over jeugdzorg Wmo of participatie?

op vrijdag, 05 december 2014. Posted in Gemeente

Kom naar de informatiebijeenkomst op 10 december

Op woensdagavond 10 december houdt de gemeente een informatiebijeenkomst in Cultureel Centrum Elckerlyc. U bent van harte welkom.

Programma informatiebijeenkomst

18.45 uur Inloop

19.00 uur Algemene toelichting

  • Wat gebeurt er met de zorg die u nu krijgt?
  • Waar moet u zijn als u denkt dat u zorg nodig heeft?
  • Hoe werkt de zorg vanaf 1 januari 2015?

20.00 uur Pauze

20.15 uur Thematafels

Deskundige medewerkers van de gemeente beantwoorden uw vragen over jeugdzorg, Wmo-zorg en participatie. Die kunnen bijvoorbeeld gaan over het persoonsgebonden budget, huishoudelijke hulp en herindicatie (keukentafelgesprekken). Op vragen die we niet ter plekke kunnen beantwoorden, krijgt u later antwoord. De thematafels zijn nadrukkelijk niet bedoeld om uitgebreid uw persoonlijke situatie te bespreken; daarvoor kunt u een aparte afspraak maken met de gemeente.

21:30 Einde bijeenkomst

Huishoudelijke ondersteuning?

De gemeente moet bezuinigen op huishoudelijke hulp. Toch houden we deze vorm van ondersteuning overeind voor mensen die het echt nodig hebben.

Keukentafelgesprek

Als u hulp bij het huishouden krijgt, heeft u daar een indicatie voor gekregen. Die indicatie bepaalt hoeveel uren u hulp krijgt en voor hoe lang. Vóórdat de indicatie is afgelopen, voert de gemeente een gesprek met u. Wij noemen dat het 'keukentafelgesprek'; anderen noemen het 'herindicatie'. Mensen die u dierbaar zijn (mantelzorgers, vrienden, familieleden) zijn bij dit gesprek ook van harte welkom.

Kunt u het zelf regelen?

In het verleden keken wij naar wat u niet meer kon - en regelden wij een oplossing. In dit gesprek gaan we samen met u een onderzoek uitvoeren. We willen graag weten of u ook vragen heeft op het gebied van gezondheid, wonen, financiën, dagbesteding of de situatie binnen uw gezin. Zo zien we geen dingen over het hoofd. Samen kijken we naar wat uw wensen zijn, wat u nódíg heeft en hoe u dat in eerste instantie zelf kunt regelen.

Professionele hulp waar het nodig is

Kunt u het niet zelf regelen? Of is er méér ondersteuning nodig? Dan onderzoeken we of dit met hulp van familie, vrienden, kennissen en vrijwilligers georganiseerd kan worden. Ook bekijken we of u gebruik kunt maken van algemene voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. Wanneer er geen andere oplossing of mogelijkheid is, krijgt u een maatwerkvoorziening. Dat is professionele zorg en ondersteuning die precies bij uw situatie past. Dat kan dus ook hulp bij het huishouden zijn.

Brief keukentafelgesprek

U krijgt van de gemeente een brief met een uitnodiging voor het keukentafelgesprek. Als u dat ook wilt, voeren we het gesprek gewoon bij u thuis. Aan de keukentafel of een andere tafel.

Blijf op de hoogte

  • Via internet: www.samenzorgenvoor.nl
  • Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief "Samen zorgen voor ....". Dat kan via www.hilvarenbeek.nl/nieuwsbrieven.
  • Heeft u geen internet. Wilt u de nieuwsbrief per post ontvangen? Laat u naam en adres dan doorgeven via samenzorgenvoor@hilvarenbeek.nl. U kunt ook langskomen bij de balie of bellen met 013-5058300