Wat heeft uw vereniging te maken met nieuwe privacy-wetgeving?

op woensdag, 21 maart 2018. Posted in Belangenbehartiging

Verenigingsavond op 16 april in Hercules Diessen (vooraankondiging)

Wat heeft uw vereniging te maken met nieuwe privacy-wetgeving?

Vrijwel iedere vereniging heeft een ledenadministratie waarin gegevens zijn verwerkt die privacy-gevoelig zijn. Hoe die (persoons)gegevens mogen worden vastgelegd is bij wet geregeld. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt verder aangescherpt en zal ook voor uw vereniging of stichting gevolgen hebben. De Verenigingsraad Diessen heeft Frans Pijnenborg uitgenodigd om deze materie op een praktische manier toe te lichten zodat u deze meteen kunt toepassen.

Verenigingsraad Diessen, sinds 1995 belangenbehartiger van verenigingen en stichtingen uit de voormalige gemeente Diessen, organiseert deze informatieavond over de aangescherpte AVG die per 25 mei van kracht wordt.

Aan de orde komen bijvoorbeeld de verplichting voor organisaties een register aan te maken waarin is vastgelegd waar, wanneer en hoe persoonsgegevens worden verwerkt.

Zo zal er een privacy-statement aan de betrokkenen moeten worden gestuurd. Hoe doe je dat? En hoe zorg je ervoor dat anderen niet kunnen beschikken over uw gegevens middels een datalek? Taaie kost die Frans Pijnenborg, van DPO partner, op een duidelijke manier zal vertalen naar de praktijk. Hij is gecertificeerd op het gebied van privacy wet- en regelgeving.

Deze avond is bestemd voor vertegenwoordigers van verenigingen en stichtingen. Aanmelden kan op vrdiessen@gmail.com. De bijeenkomst is op 16 april aanstaande en begint om 20.00 uur bij Hercules in Diessen. De zaal is open vanaf 19.30 uur en deelname is gratis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen door te mailen naar vrdiessen@gmail.com.