Waterschap De Dommel - brief aan betrokkenen

op maandag, 14 oktober 2019. Posted in Diversen

Bijeenkomst op 31 oktober

Waterschap De Dommel - brief aan betrokkenen
Geachte heer, mevrouw,

Graag nodigen we u uit voor de tweede gebiedsbijeenkomst over het beekherstelproject Reusel Baarschot-Diessen (RBD).

Wanneer: donderdag 31 oktober 2019 Tijdstip: 19.30 tot 21.30 uur, zaal open vanaf 19.15 uur Locatie: Hercules, Rijtseweg 1, Diessen

Aanmelden
U bent van harte welkom. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan eenvoudig door een mail te sturen naar secretariaatow@dommel.nl met het onderwerp: aanmelding gebiedsbijeenkomst Reusel Baarschot-Diessen. Wilt u in de e-mail uw naam en adres noteren en aangeven met hoeveel personen u komt? Wij ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk 27 oktober aanstaande zodat wij weten op hoeveel aanwezigen wij kunnen rekenen.

Opzet bijeenkomst
De bijeenkomst is een vervolg op de eerste gebiedsbijeenkomst op 1 november vorig jaar. Iets later dan verwacht kunnen wij u nu informeren over de stand van zaken en de scenariokeuze die het dagelijkse bestuur van Waterschap De Dommel, eind augustus dit jaar, heeft gemaakt. Het onderzoek naar de beste oplossing heeft de nodige tijd gekost en dat proces lichten we deze avond aan u toe. Ook tonen wij een voorlopig schetsontwerp, zodat u kunt zien welke maatregelen we op hoofdlijn willen nemen en wat daarvan de uitwerking is.

Inhoud
De avond start met een korte presentatie waarin wij u hierover bijpraten. Daarna is op verschillende tafels aan de hand van kaartmateriaal te zien hoe de inrichting van de Reusel eruit komt te zien. U kunt bij het projectteam vragen stellen of suggesties indienen.

Vervolg
Tot het voorjaar van 2020 werken we het schetsontwerp verder uit tot een voorlopig en een definitief ontwerp. Dit ontwerp maakt onderdeel uit van het projectplan waterwet (PPWW). Het projectplan beschrijft het werk en de wijze waarop het zal worden uitgevoerd. In deze periode wordt een derde bijeenkomst gepland waarvoor u te zijner tijd wordt uitgenodigd.

Op de hoogte blijven? Bent u op 31 oktober verhinderd en blijft u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rond de projecten? Kijk op onze website: www.dommel.nl/baarschotdiessen. De informatie van de avond zal op deze pagina gedeeld worden.

Wij zien en spreken u graag op 31 oktober.