Werkbezoek gedeputeerde Erik van Merrienboer aan Hilvarenbeek

op donderdag, 07 december 2017. Posted in Gemeente

Bezoek_gedeputeerde

Wethouder Van de Wiel en gedeputeerde Van Merrienboer in gesprek over woningbouw

Gedeputeerde is positief verrast over de inspanningen van de gemeente

Op woensdag 6 december 2017 was Erik van Merrienboer, gedeputeerde Ruimte en Financiën van de provincie Noord-Brabant, op werkbezoek in Hilvarenbeek. De gedeputeerde toonde zich positief verrast door de manier waarop de gemeente inbreidingslocaties in de kernen benut en daarnaast een goed beeld heeft van mogelijkheden naar de toekomst toe. Hij vindt het van belang de uitbreidingsplannen van de gemeente goed te verbinden met de vele bouwmogelijkheden in de bestaande kernen, al toonde hij ook begrip om uitbreidingslocaties, zoals het woongebied Gelderakkers kwalitatief goed af te ronden. Ook vroeg hij de wethouder om plannen voor een vervolgfase in subregionaal verband af te stemmen met de gemeenten Tilburg, Goirle en Oisterwijk.

Gedeputeerde is positief verrast door de Hilvarenbeekse aanpak

De Brabantse Agenda Wonen – die de provincie onlangs presenteerde – was voor wethouder Jan van de Wiel aanleiding de gedeputeerde uit te nodigen om hem te laten zien hoe de gemeente Hilvarenbeek omgaat met woningbouw en probeert de vaart erin te houden.

Tijdens het bezoek lichtte de wethouder toe op welke manier en met welke maatregelen de gemeente - binnen de kaders van de Brabantse Agenda Wonen - meer versnelling wil aanbrengen in de lokale woningproductie.

Wethouder Van de Wiel:

‘We hebben de gedeputeerde laten zien dat we zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte voor woningbouw en dat ook de afgelopen jaren hebben gedaan. We hebben de inbreidingslocaties in dorpskernen goed benut en hebben in beeld waar de komende jaren de mogelijkheden liggen. Bovendien passen we in oudere bestemmingsplannen - die vaak wat ruimer zijn opgezet - het aanbod aan de actuele vraag aan. In de praktijk betekent dit dat we kavels verkleinen en kiezen voor andere woningtypen. Daarnaast hebben we vorig jaar - met vaststelling van de beleidsregels ‘intrekking ongebruikte bouwtitels’ - maatregelen getroffen om te voorkomen dat bouwtitels te lang ongebruikt blijven liggen. We merken dat dit effect heeft. Een aantal plannen dat ‘op slot’ leek te zitten, - zoals het Bramecoterrein in Diessen - komt nu in beweging. Het is prettig om te merken dat onze aanpak aanslaat bij de gedeputeerde en dat hij aangaf welke weg we wat hem betreft moeten bewandelen om de kansen voor realisatie van de tweede fase van Gelderakkers zo groot mogelijk te laten zijn.’

Gedeputeerde Van Merrienboer:

‘Ik realiseer me als geen ander dat het nodig is om woningen te bouwen om een stedenbouwkundige kwaliteitsslag te maken en omwille van de vitaliteit van dorpskernen. ik zie dat de gemeente Hilvarenbeek goed aan de slag is met haar opgave voor woningbouw. De gemeente stemt haar woningbouwprogramma steeds beter af op de vraag, ze stuurt daarin en stelt prioriteiten. Het intrekkingsbeleid - ‘use it or loose it’ zoals ik het omschrijf - vind ik daar een mooi voorbeeld van. En het blijkt te werken. Ik heb de gemeente opgeroepen om nog duidelijker in beeld te brengen aan welke typen woningen nu precies behoefte is; ook in regionaal verband. Verder heb ik de wethouder geadviseerd ruim baan te geven aan goede woningbouwplannen binnen de kernen, actief in gesprek te gaan met initiatiefnemers en inbreidingsverzoeken inhoudelijk te beoordelen op stedenbouwkundige, volkshuisvestelijke en kwalitatieve aspecten.’