Wethouder Roks ondertekent intentieverklaring ‘Werken aan een dementievriendelijk Hilvarenbeek’

op dinsdag, 21 juni 2016. Posted in Gemeente

Wethouder_Roks_ondertekent_intentieverklaring_dementievriendelijk_Hilvarenbeek_M

Op 20 juni 2016, ondertekende wethouder Roks de intentieverklaring ‘Werken aan een dementievriendelijk Hilvarenbeek'. De aanleiding? Het aantal mensen dat leeft met dementie neemt de komende jaren sterk toe. Momenteel leven er bijna 230 mensen met dementie in de gemeente Hilvarenbeek. De verwachting is dat dit in 2030 is verdubbeld.

Wethouder Roks: “Het leven stopt niet na de diagnose dement”
Dit is voor de gemeente Hilvarenbeek aanleiding geweest om dit onderwerp hoog op de agenda te zetten. Vanochtend ondertekende wethouder Roks de intentieverklaring ‘Werken aan een dementievriendelijk Hilvarenbeek’, samen met de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie. Het doel? Het onderwerp dementie kracht bijzetten.  

“Dementie is een van de meest voorkomende psychogeriatrische aandoeningen bij ouderen boven de zestig. Maar het leven stopt niet na deze vreselijke diagnose. Veel mensen met dementie kunnen nog gewoon deelnemen aan de Beekse samenleving, als er maar gezorgd wordt voor een rustige omgeving die dementie herkent en erkent. Een Hilvarenbeek waarin de vooroordelen en taboes met betrekking tot dementie worden doorbroken”, aldus wethouder Roks.


Focus op taboedoorbreking, participatie en gezamenlijk zorgen

Om een dementievriendelijk Hilvarenbeek te bewerkstelligen, is er vanuit de gemeente gekozen voor drie aandachtspunten waarop de komende jaren de focus komt te liggen, te weten:

  •          Taboe doorbreken en deskundigheid bevorderen
  •          Ontmoeten en participeren
  •          Samen zorgen

Inloopbijeenkomst op 6 september

De stuurgroep ‘Dementievriendelijk Hilvarenbeek’, met daarin onder andere ContourdeTwern, de Seniorenraad, de Vergeten Tuin en Alzheimer Nederland, organiseert op 6 september 2016 om 19.30 uur een bijeenkomst in Cultureel Centrum Elckerlyc. Met inwoners en professionals die zich verbonden voelen met Hilvarenbeek en het onderwerp dementie zullen vervolgens ideeën worden verzameld, zodat de eerste stap richting een dementievriendelijk Hilvarenbeek snel gezet kan worden.