Wij-wel nieuwsbrief 2018

op dinsdag, 29 mei 2018. Posted in Belangenbehartiging

Wij_-wel_nieuwsbrief_mei_2018
Onze dorpsondersteuners
Elke mantelzorger verdient een compliment!
Als blijk van waardering krijgen mantelzorgers die mantelzorg verlenen aan een inwoner van de gemeente Hilvarenbeek een cadeautje in de vorm van een mantelzorgcompliment. In de gemeente Hilvarenbeek bestaat dit in 2018 uit een geschenkbon van € 40 van de winkeliersvereniging. Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment hoeft de mantelzorger zelf niet in de gemeente Hilvarenbeek te wonen. Mantelzorger ben je als je langdurig en onbetaald voor een zieke, een gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit je omgeving zorgt. Je hebt niet voor deze zorg gekozen, maar het is je overkomen. Middels dit klein gebaar willen wij u hartelijk dank zeggen voor uw inzet, hulp en zorg. Bent u mantelzorger of ontvangt u mantelzorg en wilt u uw mantelzorger(s) eens verrassen? Haal dan nu het mantelzorgcompliment voor 2018 op. U kunt het gedurende het gehele jaar op komen halen op de volgende plaatsen:
Mantelzorgers in Diessen en Baarschot:bij dorpsondersteuner Jacqueline de Wit, iedere woensdag van 11.00 tot 13.00 uur in de Eenhoorn of na telefonisch contact: 06-16084720 of stuur bericht naar spreekuur@wij-wel.nl.
Mantelzorgers in Haghorst:Bij dorpsondersteuner Veerle van der Loo-Moeyaert, woensdagochtend even weken tussen 10u-12u in Den Deel. Of na telefonisch contact: 06-24744397 of stuur bericht naar dorpsondersteunerhaghorst@gmail.com.U kunt het mantelzorgcompliment ook ophalen bij Contour de Twern, Vrijthof 11; Hilvarenbeek. Op dinsdag en donderdag tussen 9-12u.
 
Consulenten Wmo en Jeugd gemeente Hilvarenbeek bij spreekuur
Twee consulenten Wmo en Jeugd van de gemeente Hilvarenbeek sluiten één keer per maand aan bij het spreekuur op woensdag van dorpsondersteuner Jacqueline de Wit. U kunt dan tussen 11.00 uur tot 13.00 uur binnenlopen om uw vragen aan Marjan Tönissen en Dian Loonen te stellen in de Eenhoorn in Diessen. Marjan en Dian helpen u bij uw vragen over huishoudelijke hulp, vragen over uw opgroeiende kind of over dagbesteding. Ook kunt u bij hen terecht met vragen over mogelijkheden als u maandelijks minder te besteden hebt of over een uitkering. Voor deze vragen bent u ook van harte welkom op het gemeentehuis. Tot 31 december 2018 bekijken we of dit een werkwijze is die voor u en voor de gemeente werkt. Wij horen daarom graag van u wat u hiervan vindt.Brigitte Vermeulen van Thebe Extra blijft ook deels aanwezig tijdens het spreekuur. Wilt u weten wanneer Brigitte, Marjan of Dian aanwezig zijn? U kunt het navragen bij de dorpsondersteuner!
 
Spreekuur Rabobank in de Eenhoorn
EenhoornEenhoornOp de woensdagen 23 mei, 20 juni en 29 augustus houdt de Rabobank spreekuur in de Eenhoorn van 13.00 tot 14.00 uur. Deze tijden zijn bewust gekozen, omdat dan ook het eetproject in de Eenhoorn is. Voor financiële vragen en allerlei adviezen met betrekking tot de Rabobank kunt u dan terecht.
 
Speciale elektrische fiets voor mensen met een beperking
De werkgroep Zuster heeft een rolstoel en een speciale elektrische fiets voor gehandicapten aangeboden gekregen. Wilt u materialen van de werkgroep Zuster tijdelijk gebruiken, neem contact op met Hannie of Toon de Laat, telefoon 013 5042069. We krijgen steeds meer spullen, u gebruikt tijdelijk steeds meer spullen. We hebben meer opslagruimte nodig. In overleg met de gemeente bekijken we of de oude kindercrèche achter Hercules geschikt kan worden gemaakt.
 
Er komt een nieuwe stichting onder de naam De Diessense Eenhoorn
Achter de schermen wordt er hard gewerkt om de Eenhoorn aan te passen aan de wensen van Benjamin en De Diessense Eenhoorn. Leystromen gaat de Eenhoorn verbouwen. De nieuwe Eenhoorn moet het nieuwe warme hart van Diessen worden. Er komt een nieuwe stichting onder de naam De Diessense Eenhoorn. Deze stichting zal een gedeelte van de Eenhoorn van Leystromen gaan huren. Met de betrokken gebruikers, zoals KBO-Diessen, Wij-wel, het Rode Kruis, Contour de Twern zullen afspraken gemaakt worden over het toekomstige gebruik, maar om het voor de gebruikers betaalbaar te houden en alles netjes in te richten, willen we via vrijwilligerswerk, subsidies en giften €250.000,- binnenhalen.Achter de schermen wordt er hard gewerkt om de Eenhoorn aan te passen aan de wensen van Benjamin en De Diessense Eenhoorn. Leystromen gaat de Eenhoorn verbouwen. De nieuwe Eenhoorn moet het nieuwe warme hart van Diessen worden. Er komt een nieuwe stichting onder de naam De Diessense Eenhoorn. Deze stichting zal een gedeelte van de Eenhoorn van Leystromen gaan huren. Met de betrokken gebruikers, zoals KBO-Diessen, Wij-wel, het Rode Kruis, Contour de Twern zullen afspraken gemaakt worden over het toekomstige gebruik, maar om het voor de gebruikers betaalbaar te houden en alles netjes in te richten, willen we via vrijwilligerswerk, subsidies en giften €250.000,- binnenhalen.Binnenkort zullen we hierover meer informatie kunnen geven en start onze campagne hiervoor.
 
’t Torentje wordt gerestaureerd
Eindelijk kunnen we dan beginnen met het verfraaien en renoveren van ons torentje. Met de werkgroep hebben we een planning gemaakt. Een heel belangrijk punt blijft het geld dat we daarvoor hebben. Een belangrijk deel hiervan moeten we krijgen van de verkochte klooster glas-in-lood-ramen. Deze worden nu door leerlingen van het Lucascollege gerenoveerd. Dit kost veel tijd. De eerste 4 ramen zijn daar naartoe en we hopen dat we binnen een jaar alles gerenoveerd terugkrijgen. De reclameborden worden nu verwijderd. Het Wij-wel Theresia-benkske is geplaatst, de lampen die de toren aanstralen en een informatiebord worden deze maand geplaatst. Begin juni wordt een steiger geplaatst en beginnen we met het opknappen.
 
‘Wij-wel’, voor elkaar en met elkaar, niemand kan het alleen. U niet en ook wij niet. Maar wel ‘voor elkaar en met elkaar’. Zelf redzaam: natuurlijk. Samen redzaam: ja graag.