Wij-wel nieuwsbrief januari 2019

op woensdag, 30 januari 2019. Posted in Belangenbehartiging

Wij-wel_nieuwsbrief_jan_2019

Dorpsondersteuner Haghorst

In 2019 dezelfde taken maar onder een andere vlag…

Naast het vergroten van de leefbaarheid van Haghorst, wil de dorpscoöperatie een soort ‘paraplu’ zijn voor alle verenigingen en werkgroepen in Haghorst. Ze behouden hun eigenheid maar door zich te verenigen onder de coöperatie staan ze sterker. Als dorpsondersteuner ga ik per 1 januari 2019 onder de vlag van de coöperatie werken. In principe verandert er niets aan mijn taken, ook de privacy blijft gewaarborgd.

Als dorpsondersteuner werd er al nauw samengewerkt met de coöperatie en met HALLO Haghorst die zich inzet voor zorg en welzijn voor jong en oud in Haghorst. HALLO Haghorst fungeerde onder Wij-Wel, maar valt per 1 januari ook onder de coöperatie. De samenwerking met Wij-wel blijft, een aantal projecten zullen gezamenlijk worden uitgewerkt. Inwoners van Haghorst kunnen gebruik blijven maken van de duo-fiets, het huren van de scootmobiel, het uitlenen van zorgmiddelen bij ZUSTER of het deelnemen aan het Repaircafé (waar men kapotte spullen een tweede leven geeft).

Ook als dorpsondersteuners onderling blijven we samenwerken.

Heb je een vraag i.v.m. zorg? Of lukt het u even niet alleen? Vind je het belangrijk om mee te doen in Haghorst maar weet je niet hoe? Stap over de drempel en stel gerust je vraag. Veerle van der Loo-Moeyaert, 06-24744397, dorpsondersteunerhaghorst@gmail.com

16 maart 2019 Feestelijke viering eerste Wij-wel lustrum

Op 16 maart 2019 gaan we met onze vrijwilligers, met sleutelfiguren in de gemeenschap en misschien wel met u ons eerste lustrum vieren. Om 14.00 uur in de middag starten we met een gezellig bakje koffie en thee en daarna geven we de ruimte aan pitches.

Pitchen, wa’s da. Door een presentatie (pitch) kunt u Diesssen, Baarschot, Haghorst in beweging zetten, met een voor u belangrijke onderwerp. In 2016 en 2017 waren succesvolle pitches

  • natuurbelevingpad ’t Turkaa,
  • verplaatsing en renovatie kloostertorentje,
  • hergebruik/winkeltje zorgspullen,
  • toch vervoer als openbaar vervoer en taxi niet komt,
  • whatsapp gebruik voor veiligheid in buurten en
  • plaatsen benskes;
  • viering Diessen 1650 in 2020

Al deze onderwerpen zijn door inwoners aangebracht en inmiddels succesvol. Nu bent u weer aan zet. Kom pitchen en bij een succesvolle pitch gaan we gezamenlijk aan de slag om uw belangrijke onderwerp te doen slagen. Een aantal pitchers hebben zich al gemeld. Groep 8 van de Willibrordusschool starten met voor hen belangrijke onderwerpen. Misschien halen ze wel weggooide bloemen op bij supermarkt en bloemist en gaan die aanbieden. Een tweede pitch is een kringloop (ruil) winkel. Hebt u nog ruimte beschikbaar, weet u mogelijkheden tot realisering!. Een derde pitch is een hondenuitlaatplaats. Een vierde pitch wordt een instrument voor buurten, een Talent scan. Als voorbeeld: u wilt een hond uit laten, maar hebt geen hond. In uw buurt woont iemand met een hond, maar die heeft niet altijd tijd om de hond uit te laten. Of in uw buurt woont een opa zonder kleinkinderen. Een buurtgenoot is op zoek naar een “vervangende” opa voor zijn kinderen.

Voor sommige pitchen moet je wat dromen, en sommige dromen komen uit. Gaat u ook dromen. Verbeterd u ook Diesssen, Baarschot, Haghorst. Laat het ons horen. Stuur ons een mail met uw pitch.

Ga ook feesten met Wij-wel. Meldt je aan. info@wij-wel.nl

6 februari avond met veel praktische informatie over dementie

Op woensdag 6 februari is er in Hercules een avond met veel praktische informatie over dementie. Deze avond wordt georganiseerd door Wij-wel i.s.m. De Vergeten Tuin en dementievriendelijke Gemeente Hilvarenbeek. De Rabobank sponsort de koffie en thee deze avond. Het is een vervolg op de avond van 23 januari waarin een toneelstuk over dementie is gepresenteerd; "Ons kan niks gebeuren".

Dementie brengt heel veel teweeg. 1 op de 5 mensen zal een vorm van dementie krijgen. En toch is het moeilijk om hiermee om te gaan. Menselijk contact is dan van levenslang. Maar als de contactsleutel kwijt is, als de logica verdwijnt en de woorden hun inhoud verliezen en als de "gesprekspartner" lijkt te verdwijnen; dan wordt het zoeken.

Dus hoe kun je met dementie omgaan?

Op 6 februari zullen drie presentaties plaatsvinden van o.a. De Geheugenwinkel, Het belang van bewegen en Overbelasting van mantelzorgers. Daarnaast zullen er diverse instanties aanwezig zijn om dementie vanuit meerdere oogpunten toe te lichten. Bv. Rabobank, dorpsondersteuners, WMO consulente vanuit de Gemeente, dagbesteding zoals De Wederloop, Ambrosiushof, Thebe, Coach i.v.m. overbelasting bij mantelzorgers etc.

De avond begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur. Wilt u bij deze avond aanwezig zijn, wilt u zich dan aanmelden bij Marian Hoozemans via mail: hoosjesss@gmail.com

17 april workshop/ lezing over opvoeden zonder straffen en belonen. Noteer in je agenda.

‘Wij-wel’, voor elkaar en met elkaar, niemand kan het alleen. U niet en ook wij niet. Maar wel ‘voor elkaar en met elkaar’.
Zelf redzaam: natuurlijk.
Samen redzaam: ja graag.