Wij-Wel nieuwsbrief november 2017

op dinsdag, 28 november 2017. Posted in Belangenbehartiging

Wij_wel_nieuwsbrief_1

 Veerle van der Loo - Moeyaert, nieuwe dorpsondersteuner Haghorst

Per 1 november is Veerle van der Loo - Moeyaert gestart als dorpsondersteuner Haghorst. Wij-wel is er trots op dat de fantastisch inzet van Ria Blankers voor de kern Haghorst kan worden gecontinueerd. Veerle is bereikbaar op telefoonnummer 06 - 24744397 en emailadres dorpsondersteunerhaghorst@gmail.com. Veerle is in Haghorst een zeer bekende. Bijna dagelijks staat ze aan de schoolpoort, ze is bestuurslid van Comité Haghorst en was een aantal jaren lid van Het Spektakel. Met alle vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn kunnen inwoners uit Haghorst bij Veerle terecht.

Wij-wel boodschappen pakketten actie van start

Tot 6 januari 2018 ontvangen Emté klanten zegeltjes voor het sparen van boodschappenpakketten. En wat kunt u met de zegeltjes doen? Gewoon voor u zelf gebruiken, voor uw vrienden of aan Wij-wel geven. Zegeltjes van de Emté boodschappenpakketten actie kunt u in de Wij-wel zuil stoppen. De Wij-wel zuil staat bij de Emté ingang, in de buurt van de kassa’s. Welke zegeltjes u in de zuil stopt, bepaalt u zelf. Misschien spaart u eerst voor een eigen pakket, en stopt u de volgende niet volle zegeltjeskaart in de Wij-wel zuil. Maar u mag ook alle zegeltjes schenken. Volle kaarten, niet volle kaarten, losse zegeltjes… alle zegeltjes zijn van harte welkom in de Wij-wel zuil. “Wij-wel” rekent, met uw hulp op wel 175 Emté boodschappen pakketten. Wie krijgt van Wij-wel een boodschappenpakket? Misschien jij wel. Woon jij in de gemeente Hilvarenbeek en heb jij het even moeilijk, laat het ons dan weten. Weet jij misschien echt wel iemand die het even moeilijk heeft, laat het ons dan ook even weten. Mail naam en adres naar info@wij-wel.nl. Alle mails worden zeer zorgvuldig en discreet behandeld! Daarnaast gaan boodschappen pakketten naar de Voedselbank Tilburg. Meerdere gezinnen uit onze gemeente maken gebruik van deze Voedselbank. “Voor elkaar en met elkaar”, is het motto van Wij-wel. Veel leden van Wij-wel doen al veel voor hun dorpsgenoten. Veel vrijwilligers en mantelzorgers zijn al actief in onze gemeenschap. En dat geeft voldoening.

Vorig jaar kregen we vragen of artikelen uit het pakket ook ingeleverd konden worden. Hiervoor hebben we dit jaar speciale adressen waar we bij de voordeur een inleverbak zetten waar artikelen in gelegd kunnen worden. Vanaf vrijdag 1 december staan de inleverbakken bij de volgende adressen.

  • Haghorst - Karel Verhoeven, St. Josephstraat 9
  • Diessen - Noud van de Heuvel, Gulden Akker 18
  • Diessen  - Bart Kuijpers, Willibrordusstraat 14
  • De Eenhoorn, Theresiastraat 23
  • Baarschot - Jac Linnemans, Baarschotsestraat 5

Nu is het uw beurt om massaal iets voor een ander te doen. Wij leven tenslotte in dorpen waarin we elkaar iets gunnen. Doe het, steun je medemens, uw steun is van belang.

Na 11 jaar is het kloostertorentje op een definitieve plaats

Van 1986 naar 2017. Het kloostertorentje werd van de kloosterkapel getild in 1986 en komt in 2017 uiteindelijk terecht op de pleintje Westerwijk, Lombartsstraat, Heuvelstraat. De werkgroep bestaande uit Mieke de Graaf, Frans Schilders, Jos Comperen, Jan Jansen, Jos van Doormaal, Jac Linnemans en Marian Hoozemans heeft veel mogelijke locaties de revue laten passeren en uiteindelijk bleek er een breed draagvlak voor het pleintje Westerwijk, Lombartsstraat, Heuvelstraat. Het symbool van ons kerkelijk-cultureel erfgoed, het enige overblijfsel van ruim honderd jaar Zusters van Liefde, heeft daarmee bijna een nieuwe plaats. Bij de verhuizing is de staat van onderhoud pas goed te zien, de renovatie kan dan starten.

Provinciale plannen N 395 provinciale weg Hilvarenbeek - Oirschot

Op 10 november 2017 tijdens een overleg met wethouder Sylvia Bloemsma, de manager ruimte en de verkeersdeskundige van de gemeente Hilvarenbeek is het hele tracé van de N395 dat door de gemeente Hilvarenbeek loopt, onder de loep genomen. Gemeente en Wij-wel trekken samen op richting Provincie. Vanaf Hilvarenbeek naar Middelbeers gezien:

Door alle aanwezigen wordt de zorg gedeeld dat de zogenaamde “kluifrotonde” onder het viaduct waar de N269 de N395 kruist, een niet duidelijke en mogelijk gevaarlijke situatie oplevert. Een kluifrotonde bestaat uit twee rotondes met een stukje weg ertussen. Omdat in dit geval de fietsers nu geen voorrang gaan krijgen op de rotondes, gaan daar naar ons idee ongelukken van komen. Fietsers moeten voorrang gaan krijgen.

Er komt bij het crematorium een brede tussenstrook waar vanuit de Waterstraat in twee keer kan worden overgestoken. Ook dat gaat, in combinatie met verkeer dat naar het crematorium afslaat vanuit Hilvarenbeek, voor gevaarlijke situaties zorgen naar ons idee.

Op de rotonde in Diessen krijgen de fietsers wel voorrang. Bovendien komt er een middengeleider als snelheidsremmende voorziening vóór de rotonde, komende vanuit Hilvarenbeek. Prima zaak.

Het stoplicht dat nu op de Julianastraat staat, zal veranderen. Er komt een stoplicht vanuit alle toevoerwegen zodat mensen niet meer uit de auto hoeven te stappen om het stoplicht in werking te zetten. De voorzieningen voor fietsers en voetgangers worden waar nodig aangepast.

Oversteken vanuit de Laarstraat zal vragen om een aanpassing van de huidige situatie. De bewoners zullen veilig moeten kunnen oversteken. Zoals het conceptontwerp er nu uitziet, is dat niet het geval.

Als je vanuit Diessen naar Middelbeers rijdt, staan er aan beide kanten van de weg flinke eikenbomen. De gemeente Hilvarenbeek heeft aangegeven dat voor het rooien van die bomen geen kapvergunning zal worden gegeven aan de provincie. De gemeente Hilvarenbeek en de vertegenwoordigers van WIJ WEL zullen in overleg gaan bepalen of er bomen zijn die vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid mogelijk wel gerooid moeten worden.

De grens van de bebouwde kom zal in de richting van Middelbeers nog nader bepaald moeten worden. Voorbij de Turkaaweg of voorbij de Schutweg. Maximumsnelheid vanuit Diessen 50 kilometer of 60 km of 80 km en welke snelheid van waar tot waar; het is allemaal nog onduidelijk.

Overige zaken

Op ons verzoek om meteen vanaf Hilvarenbeek de weg als bebouwde kom te beschouwen tot voorbij de Schutweg, wordt negatief gereageerd. Waar nu de grens van de bebouwde kom gaat liggen, is nog niet duidelijk. Daar moet nog over gesproken worden. Vanaf Hilvarenbeek tot ergens tussen de Waterstraat en de rotonde bij De Alsie, zal het een 80 km stuk worden of misschien 60 km of een beetje van beiden? Jammer. Een veilige 50 heeft onze voorkeur.

Inzameling voor de renovatie van het kloostertorentje

Bij de sloop van het klooster zijn 26 glas-in-lood ramen bewaard gebleven. Deze glas-in-lood ramen komen uit de in 1886 gebouwde kloosterkapel. U kunt in het voorjaar van 2018 in het bezit komen van deze glas-in-lood ramen. Tijdens een te houden veiling worden de ramen geveild. In onze januari nieuwsbrief verneemt u meer. Met de opbrengst wordt de renovatie van het kloostertorentje betaald.

Arrenslee-actie en kerstwens

Wij-wel ondersteunt van harte de Emté kerstwenskaarten actie van dit jaar. In de arrenslee kunnen 100 kerstwenskaarten gehangen worden. Klanten van Emté krijgen zo de mogelijkheid om aan iemand die een pluim verdient een gratis boodschappenpakket te gunnen. 25 kaarten worden hier uit gehaald en de personen die hierop staan krijgen een gratis boodschappenpakket.

Rabobank actie Hart voor uw Club - Dank voor uw stem aan Wij-wel

Leden van de Rabobank hebben massaal hun steun gegeven aan een vereniging of stichting naar voorkeur. Wij-wel is verrast met een prachtig bedrag van € 3.107,52. Wij-wel gaat dit bedrag bestemmen voor de nieuwe Eenhoorn. Bedankt voor uw geweldige steun.

Ontwikkelingen Eenhoorn

Wij-wel en Jongeren Wonen met Zorg JWZ hebben op woensdag 2 november een intentieovereenkomst met Leystromen ondertekend. Daarmee is een belangrijke stap gezet om de Eenhoorn aan te gaan passen voor enerzijds Benjamin en anderzijds KBO, Huiskamer en andere gebruikers. Het tekenen van de intentieovereenkomst is een eerste stap. Nu ligt er de uitdaging voor alle Baarschottenaren en Diessenaren om door zelfwerkzaamheden, acties, schenkingen en wat dies meer zij tot werkelijke realisatie te komen. Hoe wij uw hulp nodig hebben, leest u in de volgende nieuwsbrief.

Werkgroep Zuster

De werkgroep Zuster is gestart en heeft voorlopig alle gekregen hulpmiddelen gestald in de Eenhoorn. In overleg met de gemeente wordt gezocht naar een geschikte definitieve plaats. Hannie en Toon de Laat zijn degenen die de zorgspullen innemen, beheren en uitlenen. Vrijwilligers van ons Repair café worden ingeschakeld bij onderhoudsklussen. De verzameling zorgspullen groeit al aardig. In de voorraad hebben we b.v. een scootmobiel (gekregen uit Lage Mierde), 2 grootbeeld leeshulpapparaten, een staande leesloep, een opstastoel, leesloep met lamp, verstelbaar zorgbed (gekregen uit Gilze), 4 rollators, grootcijfer telefoon, een paar orthopedische schoenen, 3 douche-stoelen, 1 postoel, 1 rolstoel en 1 loopband. De mooie rollator die op de foto staat, hebben we via Thebe Extra gekregen van iemand uit Waalwijk. Iedereen kan en mag deze zorgspullen gratis tijdelijk gebruiken. We gaan ervan uit dat deze spullen in goede staat teruggebracht worden. Een vrijwillige bijdrage is na het gebruik natuurlijk welkom om onze onderhoudskosten te betalen. Hebt u nog goede zorgspullen waarmee we anderen blij kunnen maken? Neem dan contact op met Hannie of Toon de Laat, telefoon 013 5042069. Uiteraard kunt U de Wij-wel duofiets ook nog steeds gebruiken.

Dit is de laatste nieuwbrief in 2017.

Wij-wel wenst u allen een gezellige december maand toe, en een mooie start van 2018.