Wil Vennix kiest met de VVD voor DOEN!

op zondag, 11 maart 2018. Posted in Politiek

Wil_verkiezingsposter_2018

Van 1994 tot 2014 heb ik de inwoners van onze mooie gemeente mogen vertegenwoordigen als gemeenteraadslid. Op die 20 jaar kijk ik met voldoening en trots terug, al was het zeker niet altijd gemakkelijk. Vier jaar geleden heeft mijn partij 6 Kernen Belang besloten om niet meer aan de verkiezingen deel te nemen en heb ik afscheid genomen van de lokale politiek.

Voor de verkiezingen van woensdag 21 maart a.s. sta ik op de kandidatenlijst van de VVD. Ik ben vanaf mijn 18e lid van de VVD omdat die partij mensen niet wil betuttelen maar ruimte geeft om zelf iets van hun leven te maken. Tegelijkertijd komt de VVD ook op voor degenen die niet kunnen meekomen en bescherming nodig hebben. Natuurlijk vind ik lang niet alles goed wat ze in Den Haag bekokstoven, maar al met al is het toch de partij waar ik me het beste bij thuis voel. Op gemeentelijk niveau is lokaal of landelijk voor mij geen principiële keuze, het gaat erom wat je er in je gemeente van maakt. Landelijk ben ik binnen de VVD actief in de Belastingcommissie.

Ik ondersteun de VVD Hilvarenbeek omdat deze partij een positieve bijdrage levert aan het bestuur van onze gemeente. Ik wil daar de komende jaren ook persoonlijk een rol in spelen. In de achterban, als commissielid of misschien wel als raadslid. Want mocht ik worden gekozen, dan neem ik uiteraard mijn zetel in, want anders zou ik kiezersbedrog plegen, vind ik.

Natuurlijk zal ik me blijven inzetten voor de zaken waar ik me 20 jaar lang sterk voor heb gemaakt:

  • Open en eerlijke politiek, geen machtsspelletjes en partijgedoe maar op basis van argumenten de besluiten nemen die het beste zijn voor onze inwoners. Het college positief-kritisch volgen en scherp houden. Waar nodig B&W en de ambtenaren eraan herinneren dat de gemeente er voor de inwoners is en niet omgekeerd.
  • De leefbaarheid in op peil houden en versterken. Niet alleen in de kern Hilvarenbeek, maar in alle 6 kernen. Voor Diessen zijn voorzieningen als de school, Hercules, medisch centrum en winkels cruciaal, die moeten we zeker behouden maar dat vereist een langetermijnvisie en –aanpak.
  • Van behoud van leefbaarheid en voorzieningen is de stap naar woningbouw snel gezet. Voor elke kern moet er voldoende en passend aanbod van woningen en kavels zijn, al naar gelang de behoefte. Vooral betaalbare woningen voor onze starters, want anders gaan onze voorzieningen er gegarandeerd ook aan.
  • Ruimte voor ondernemerschap en initiatieven. In het buitengebied moet het mogelijk zijn vrijkomende agrarische bebouwing te herbestemmen voor nieuwe activiteiten die passend zijn en geen overlast veroorzaken.
  • Continu aandacht en zorg voor verkeersveiligheid, voor Diessen geldt dit in het bijzonder voor de provinciale weg. Verder zou een fietspad van Diessen naar Esbeek een mooie aanvulling op ons prima fietspadennetwerk zijn.

Zie ons volledige verkiezingsprogramma op https://hilvarenbeek.vvd.nl/

Verder voor degenen die me niet (goed) kennen nog wat persoonlijke informatie. Ik ben 51 jaar, opgegroeid in Baarschot en woonachtig in Diessen. Ik ben fiscaal jurist en partner bij De Beer Accountants & Belastingadviseurs (90 medewerkers). Daarnaast ben ik voorzitter van de grootste beroepsvereniging van belastingadviseurs van Nederland en die hoedanigheid heb ik regelmatig contact met Kamerleden, ambtenaren op de ministeries, belastingdienst etc. Vijftien jaar lang heb ik een column in Brabants Dagblad en de andere regionale kranten gehad waarin ik op een begrijpelijke wijze fiscale zaken aan de orde stelde. Lokaal ben ik op diverse fronten actief geweest, onder meer als redacteur van Deusone, ledenraadslid bij de Rabobank en bestuurslid van de Heemkundige Kring. Ik ben ruim 25 jaar bestuurslid van de Fotostichting Diessen en redacteur en schrijver van een hele reeks aan artikelen en boeken over Diessen en omgeving.

Mocht u naar aanleiding hiervan nu of in de toekomst vragen of suggesties hebben, dan hoor ik dat graag: wil.vennix@planet.nl

Wil Vennix (lijst 3 nummer 7)